LANDSFORENINGEN BARDET-BIEDL SYNDROM DANMARK

Formål

At udbrede kendskabet til Bardet-Biedl Syndrom

Landsforening

For Danmark og Færøerne

Samarbejde

Relevante foreninger og fagfolk