• At udbrede kendskabet til Bardet-Biedl Syndrom og skabe forståelse for de særlige behov, personer med dette syndrom har blandt fagfolk, behandlere og i offentligheden.

  • At støtte og udvikle det sociale liv for børn og voksne med Bardet-Biedl Syndrom ved at arrangere familiedage, familieweekend og kurser.

  • At være et sted, hvor interesserede fagfolk og pårørende til personer med Bardet-Biedl syndrom kan modtage relevant oplysning og udveksle erfaringer.

  • At hjælpe forældre til børn og voksne med Bardet-Biedl syndrom med oplysning om, hvilke rettigheder og støttemuligheder de har.

  • At samle og formidle viden om Bardet-Biedl Syndrom i form af pjecer, hjemmeside m.m

  • At arbejde for ensartede tilbud til mennesker med Bardet-Biedl syndrom, uanset hvor i landet man er bosat.

  • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

  • At oprette vidensbank med gode ideer og erfaringer.

  • At formidle kontakt mellem medlemmerne.